Od ideje do vselitve

IZDELAVA,POSTAVITEV HIŠE IN PRIMOPREDAJA

IZDELAVA EKO HIŠE

Skladno s pogodbo in dogovorjeno izvedbo EKO montažne hiše, se v proizvodnji  prične izdelava hiše, ki si jo v času izdelave lahko tudi ogledate.Za izdelavo posameznih elementov hiše uporabljamo:

naravno in tehnično sušen certificiran les predpisane vlage, različne vrste plošč (OSB in mavčne plošče) z ustreznimi A-testi, pritrdilne materiale preverjene kakovosti, izolativne (mineralna volna in grafitni stiropor)in druge materiale za zagotavljanje visoke kakovosti hiše, tako s stališča energetske učinkovitosti, kot tudi z vidika uporabe ekoloških in EKO materialov.

GRADNJA HIŠE

Sodobno EKO montažno hišo  postavimo na prej izdelano temeljno ploščo, ki je lahko tudi podkletena. Hišo na gradbišče pripeljemo s kamioni in Izkušeni monterji EKO montažno hišo, s pomočjo avtodvigala, postavijo in zaprejo v izjemno kratkem času  v dveh do treh dneh. Po časovnem planu izvajanja del sledijo še ostale dogovorjene faze, vse do predaje ključa vaše nove hiše.

Imamo  tri izvedbene rešitve oz. faze izgradnje hiše: zunaj gotova hiša, delni ključ in ključ kot smo že v predhodno napisali in opisali vse tri faze izvedbe.

Po končani gradnji predamo nov dom naročniku z naslednjo garancijo

GARANCIJA

Hiša ima garancijo na stabilnost konstrukcije  50 let.

Garancija za vgrajene materiale je podana v skladu s specifikacijo proizvajalca:

Garancija za BRAMAC klasik strešnike je 30 let.Dodatna garancija na zmrzlinsko obstojnost je 30 let ter 15 letna garancija na funkcionalnost sistema BRAMAC.

Garancija za PVC VEKA stavbno pohištvo je 10 let.

Garancija za fasado in fasadne materiale je 15 let ,trajnost pa  dlje kot 30 let.

Garancija za krovske stvari je od 5 do 15 let ,trajnost pa je dlje kot 30 let.

IDEJA

Verjamemo, da ima že vsak mlad par željo po bivanju v lastnem domu, v svoji novi hiši. Seveda pa vaša želja rodi tudi idejo, ki jo pa z našim arhitektom začnete udejanjati. Tako se vaša ideja začne realizirati v Idejni projekt. Naša arhitekta vam bosta svetovala tako glede oblike, prostornosti, razporeditve kot tudi tehnologije. Predstavili vam bodo  tudi prednosti bivanja v tehnološko različnih montažnih hišah, z možnostjo  uporabe tehnologije, konstrukcijskih sistemov in energetskih rešitev ,ki privede od  nizkoenergijske do pasivne hiše. Idejni projekt bo vse to zgoraj našteto tudi vseboval.

Arhitekt, ki je specializiran za notranji interier bo vašo zasnovo hiše uskladil tudi z notranjo opremo hiše, da bodo lahko  vaša pričakovanja po željeni hiši uresničena.

Idejni projekt bo upošteval tudi vašo finančno konstrukcijo, tako da se ne bomo skupaj  ustavili na želji ampak ,da bomo lahko šli skupaj k naslednji fazi na poti proti izvedbe hiše.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za hišo

Za gradnjo hiše kot investitor potrebujete dovoljenja, ki jih predpisujeta Zakon o urejanju prostora (ZUP) in Zakon o graditvi objektov (ZGO) ter določeni občinski odloki. Gradnja hiše  se prične na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki lahko preneha veljati, če se investitor v dveh letih ne odloči za gradnjo, lahko pa zahteva podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja.

1. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

Za pravnomočno gradbeno dovoljenje potrebujemo "Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja".

Po pravilniku (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 2004) naj bi projektna dokumentacija, ki jo izdela projektant, obsegala sledeče dokumente:

2. Idejni projekt (IDP)

sistematično urejeni načrti, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje.

3. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Projektna dokumentacija, ki jo za vas pripravimo, je sestavljena iz vodilne mape in projektov PGD, PZI.

Vodilna mapa projektov v projektni dokumentaciji obsega lokacijske podatke (opisi in grafični prikazi),s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na gradbeno zemljišče, lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike - npr. od sosednjih zemljišč, vplive nameravane gradnje na okolico ter komunalne priključke), ključne podatke in dokumente, v katerih so podatki, ki so pomembni za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev projektantov in njihove odgovornosti. Navadno vsebuje tudi dokumente, iz katerih je razvidna skladnost projekta s prostorskimi akti, in druge podatke, ki so pomembni za odločanje v upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

Mapa z načrti v projektni dokumentaciji je sistematično urejen prikaz in opis lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične zasnove nameravane gradnje, s katerimi je moč dokazati, da bo nameravana gradnja v skladu s prostorskimi akti.

V PGD projektu so sistematično urejeni načrti hiše, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, ki so pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja

4. Projekt za izvedbo (PZI)

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je dopolnjen s potrebnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko prične.

Kljub temu, da po Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji, 2008, projekt za izvedbo del (PZI) za enostanovanjske zgradbe ni več obvezen sestavni del na gradbišču,saj mora biti na gradbišču ves čas gradnje na vpogled samo en izvod gradbenega dovoljenja .Vendar je za izvajanje gradnje namreč potrebno pridobiti projekt za izvedbo (PZI) in to ne glede na to, če investitor gradi v lastni režiji ali ne ter ga za pravilno izvedbo delavniških načrtov tudi nujno potrebujemo.

5. Projekt izvedenih del (PID)

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je dopolnjen s potrebnimi načrti, iz katerih morajo biti jasno razvidna morebitna odstopanja izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Projektiranje hiše

Preostali obseg projektiranja obsega še pripravljalno fazo, vodenje projektiranja, vodenje postopkov (pridobivanje projektnih pogojev, soglasij in gradbenega dovoljenja), izdelava načrta notranje opreme, izdelava komercialnih načrtov hiše, projektantski nadzor, vodenje investicije.

Samostojna pridobitev projektne dokumentacije

Če projektno dokumentacijo za gradnjo hiše pridobite sami, vam lahko na podlagi dokumentacije (tlorisi, prerezi, popisi izbrane hiše,…) pripravimo ponudbo za postavitev Eko montažne hiše. V tem primeru vam dokumentacijo ustrezno pregledamo in se dogovorimo za obseg izvedbe hiše (4.Faza-zunaj dokončana hiša, 5.Faza-delni ključ, hiša na ključ).

IZVEDBENE VARIANTE GRADNJE

Z vašo izbiro  izvedbenih variant gradnje EKO montažne hiše, boste korak bližje vašim željam o lastni hiši. Ne glede na dejstvo, da z gradnjo  ključ, kjer se kot kupec izognete vsem nepotrebnim usklajevanjem s podizvajalci in imate samo enega sogovornika do popolne primopredaje objekta, se lahko lahko pri nas dogovorite za izvedbo  hiše v treh možnih oblikah:

1. Zunaj dokončan objekt IV.Gradbena faza

2. Delni ključ V.Gradbena faza

3. Na ključ

Ne glede na to, če ste si izbrali in predhodno pogodbeno dorekli predvideno izvedbo  gradnje npr.zunaj dokončan objekt ali delni ključ, se lahko še tudi kasneje dogovorite za izvedbo ključ.

Zunaj dokončana hiša IV.Gradbena faza

Obsega izvedbo zunaj dokončanega objekta, od temeljne plošče naprej, vključno z zunanjim stavbnim pohištvom (okna in vhodna vrata),v stene  vgrajene tuboflex cevi zunanjega premera 20 mm in grobi razvod elektro inštalacij-kablov in doz po projektirani shemi električne napeljave,stopnice, ograje,bandažiranje, kitanje in brušenje, 1x oplesk sten in stropov ter krovsko kleparska  dela in zaključena fasada. Zunaj dokončana hiša se izvede do faze, v kateri se hišo zapre in zaščiti pred zunanjimi vplivi in je pripravljena za zaključna dela.

 Delni ključ V. Gradbena faza

Izvedba hiše variante delni ključ, poleg zunaj dokončanega objekta, od temeljne plošče naprej, v notranjosti zajema tudi izvedbo vseh finih elektroinštalacij-stikal, vtičnic in notranjih strojnih instalacij (vodovod, hišna kanalizacija, talno ogrevanje)ter estrihov z termo izolacijo. Hiša v izvedbi "delni ključ" je pripravljena na končne, zaključne in fine montaže oblog, obdelave sten ter namestitve sanitarne opreme z armaturami.

Na ključ

Izvedba  montažne hiše variante ključ zajema vsa dela od temeljne plošče (temeljno ploščo z zemeljskimi deli stranka običajno pripravi sama) vse do vselitve oz. predaje ključa hiše v roke lastniku.
Pri izbiri hiše variante ključ prejmete vseljivo hišo, z vzpostavljenim sistemom za ogrevanje- talno ogrevanje , v kateri manjkajo samo še svetila in notranja oprema prostorov s pohištvom.

IZVEDENA DELA PO VARIANTAH

Legenda: S- serijsko; O- opcijsko; / -ni mogoča izvedba.

ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT IV.faza DELNI KLJUČ

V.faza

NA KLJUČ
OPIS PONUDBE
Izdelava konstrukcije zunanjih sten S S S
Izdelava konstrukcije notranjih sten S S S
Pokrivanje hiše s kritino Bramac in krovska dela S S S
Izvedba grobega  razvoda cevi za elektro  inštalacije S S S
Vgradnja  troslojnih oken  VEKA - SOFT LINE 82 MD S S S
Zunanja Aluminij in notranje PVC okenske police S S S
Vhodna Aluminij izolacijska vrata Alustar ETEM S S S
Izolacijski Fasadni sistem S S S
Kleparska dela iz AL plastificirane pločevine S S S
Izdelava medetažne konstrukcije S S S
Izvedba grobega razvoda za vodovodne inštalacije O S S
Posredovanje vloge za Eko sklad S S S
Transport vseh elementov  hiše S S S
Avtodvigalo za njihovo montažo S S S
Gradbeni oder S S S
Montaža vsega navedenega S S S
Suhomontažno zapiranje stropov in sanitarnih sten z  bandažiranjem, kitanjem, glajenjem in 1x pleskanjem S S S
Izvedba razvoda elektrike z  stikali, vtičnicami in vezavo notranje omarice / S S
Izvedba notranjih strojnih inštalacij(vodovod in hišna kanalizacija) / S S
Izvedba notranjih strojnih inštalacij za talno ogrevanje / S S
Vgradnja in montaža podometne omarice z inox razdelilcem za talno ogrevanje / S S
Izvedba strojnih tlakov - estriha / S S
Namestitev sanitarne opreme,montažnega elementa s podometnim WC splakovalnikom in armatur / / S
Slikopleskarska obdelava vseh notranjih sten in stropov  z enkratnim nanosom disperzijske  barve po RAL lestvici / / S
Keramičarska dela / / S
Parketarska dela / / S
Notranje stopnice / / S
Ograje / / S
Dobava in zagon naprave za ogrevanje in sanitarno vodo- Toplotna črpalka / / S
Notranja vrata / / S
Dimnik za kamin Schiedel fi 20 / / O
Senčila / / O
Prezračevanje z rekuperacijo zraka in izvedba spuščenega stropa v območju razvoda prezračevalnih cevi / / O
Ekološki notranji apneni omet za biološko gradnjo / / O
Ekološki notranji ilovnati omet za biološko gradnjo / / O
Slikopleskarska obdelava vseh notranjih sten in stropov  celostensko kitanje, glajenje in brušenje z  nanosom  apnene  barve / / O
Slikopleskarska obdelava vseh notranjih sten in stropov  celostensko kitanje, glajenje in brušenje z  nanosom   kazeinske barve za ilovnate omete / / O
Dobava in montaža vseh elektrokomponent za pametno hišo / / O
Zavarovanje gradbišča in hiše v fazi gradnje O O O
Gradbiščni WC O O O

Možna so tudi ostala dela po medsebojnem dogovoru .

TEMELJNA PLOŠČA in zemeljska dela so  ena takih del ,ki jih naročniki v velikih primerih naredijo sami,lahko pa tudi to storimo mi po predhodnem dogovoru.Lahko se naredi izolacija nad ali pod temeljno ploščo. Prednost  izvedbe pod temeljno ploščo je, da se v celoti izognemu toplotnim mostovom ali možnosti vdora vlage v konstrukcijo. Je pa cenovno tudi ekrat dražje.To se izvede z XPS ploščami na primer  z Austrotherm XPS 50.https://vimeo.com/132922492

NOTRANJI INTERIER

ARHITEKT ZA NOTRANJI INTERIER POMAGA PRI OPREMLJANJU

OPREMA

V ponudbi na ključ  po našem sistemu vam naredimo celotno izvedbo vaše hiše pripravljeno za vselitev.V popisu ponudbe bodo našteti vsi materiali in oprema ,ki bo vgrajena. Vsi v osnovi ponujeni materiali in oprema  sodijo v srednji in višji srednji kakovostni razred. Seveda pa posebno pozornost namenjamo skrbni izbiri naših dobaviteljev, v smislu kvalitete, dobavnih in garancijskih rokov ter kasnejšega servisiranja.

Seveda pa se zavedamo vaših  individualnih želja in potreb,  zato je možen dogovor glede vgradnje opreme in materiala za finalizacijo vašega doma. Pred začetkom proizvodnje, povabimo kupca na sestanek, da definiramo vse elemente vgradnje od lastnosti zahtevane fasade, njene barve, barve notranjih prostorov, spremembe načina ogrevanja (osnova talno ogrevanje) sanitarne opreme, tipa in barve oken,vrat,kljuk , notranjih vrat, kritine, parketa, strojne in elektro fino montaže…Skratka vse vskladimo in definiramo do zadnje podrobnosti.

Sledi opis osnovne opreme pri izvedbi ključ:

OKNA IN VRATA

Vrata in okna so verjetno ena izmed najbolj opaznih elementov glavnega ovoja stavbe in kljub svoji očitno praktični vlogi, dajejo stavbi tudi oblikovni značaj. Pri izbiri elementov dajemo prednost varnosti, dobremu tesnjenju, dobrim termičnim lastnostih in seveda nizkim stroškom vzdrževanja.

V našo osnovno ponudbo so vključena visokokakovostna PVC okna s trojno zasteklitvijo in krilnim odpiranjem.

OKENSKI PROFILI

PVC okenski okvirji, so izdelani iz recikliranega materiala. Odlikuje jih optimalna konstrukcija in dobra zvočna ter toplotna izolacija. Ponašajo se z izjemno stabilnostjo in varnostjo, zaradi česar so primerna tudi za vgrajevanje v večje odprtine, predvsem pa so enostavna za vzdrževanje.

Aluminijasti okenski okvirji so enostavni za vzdrževanje, hkrati pa nudijo odlično odpornost na zunanje vplive in mehanske poškodbe. Med široko izbiro barvnih odtenkov po RAL lestvici boste zagotovo našli okno po vaših pričakovanjih. Na izbiro imate tudi kombinirane aluminijasto-lesene profile.

Lesena okna že sama po sebi ustvarjajo lep videz bivalnega okolja. Okna ustvarjajo dom – spodbujajo prijetno razpoloženje, občutek topline in udobja. V kombinaciji z ustrezno zasteklitvijo predstavljajo odličen zvočni in toplotni izolator.

Za popolno ugodje EKO montažne hiše vam v osnovni ponudbi vgradimo okna in balkonska vrata iz sedemkomornega PVC profila VEKA - SOFT LINE 82 MD, zastekljena s troslojnim izolacijskim steklom 4-16-4-16-4, prevlečena z nizko emisijskim premazom in polnjena z argonom  s toplotno prehodnostjo profila Uf=1.0 W/m2K.

Z vgrajenim steklom vrednosti Ug=0,5 W/m2K se tako doseže Uw˂0,70 W/m2K (energetski nivo pasivne hiše)

ZASTEKLITEV

Za EKO montažne hiše v Sloveniji vgrajujemo troslojna okna (osnovna ponudba).Toplotna prehodnost stekla Ug=0,5W/m2K.

Ključne prednosti trojne zasteklitve oken imajo v prvi vrsti opraviti z udobjem ter v bistvenem zmanjšanju energijske izgube. Če smo  izolirali stene, streho in tla, mora standard zasteklitve tudi  ustrezati standardu izolacije drugje v hiši. Na ta način je toplotni ovoj hiše  dosledno izveden .

POLICE

Notranje police so iz PVC  in zunanje police iz Al. v osnovni ponudbi na ključ. Po želji izvedemo tudi druge vrste  polic.(granit ali les)

SENČENJE

Okna usmerjena k jugu naj spuščajo veliko sončne svetlobe v zimskem času, v vročih mesecih pa ravno obratno. Dejstvo,da se za ohlajanje preveč izpostavljenih prostorov potrebuje več energije kot za ogrevanje, zato priporočamo zunanja senčila, ki kot taka edina ne delujejo kot pasivno grelno telo v poletnem času.

Zunanje žaluzije lahko zmanjšajo sončni toplotni pribitek v poletnih mesecih tudi do 65% proti jugu in do 77% proti zahodu. Prav zaradi fleksibilnosti in energetske učinkovitosti tovrstno senčenje tudi največkrat priporočamo. Najpogosteje se naše stranke odločajo za aluminijaste žaluzije,v tipski elegantni sivi barvi.

VHODNA VRATA

V našo osnovno ponudbo so vključena vrhunska aluminijasta vhodna vrata ETEM Premium v sivi barvi, z visokokakovostnim sistemov profilov, tritočkovno varnostno ključavnico s kavlji, izolativnim polnilom debeline 45 mm, trojnim tesnenjem okvirja in krila ter z cilindričnim vložkom za varnostno funkcijo v sili. Estetski ročaj na zunanji strani in notranja kljuka sta iz nerjavečega jekla (inox)

NOTRANJA VRATA IN KLJUKE

Notranja vrata v naši osnovni ponudbi so kakovostno izdelana, v vedno lepi beli barvi ali  furnirana  ter  trpežna in enostavna za vzdrževanje . Notranja vrata z lesenim krilom so primerna za vse tipe interierov. Od najsodobnejših oblik do vrat s podeželskim pridihom, klasičnega ali modernega  videza.

Za zunanjo površino krila lahko izberete horizontalno ali vertikalno sestavljen furnir, intarzijski videz, površine pleskane po Ral lestvici v kombinaciji z raznimi prečnimi utori. Z elegantno uporabo materialov , ustvarjamo izbrana vrata po meri sodobnega človeka, ki v prostor vnesejo svežino bivanja.

Vrata se z višino prilagajajo sodobnim prostorom, kakor tudi pohištveni ali ostali stanovanjski opremi. V naši osnovni ponudbi je na voljo več opcij visokakovostnih notranjih kljuk iz nerjavečega jekla. Nerjaveče jeklo je material, ki ga je mogoče 100% reciklirati, odporno je na korozijo, praske in je enostaven za vzdrževanje.

 

SANITARNA OPREMA IN SANITARNA KERAMIKA

SANITARNA OPREMA

Tudi pri izbiri sanitarne opreme ničesar ne prepuščamo naključju, zato priporočamo sanitarno opremo po vašem izboru  kjer poleg vrhunskega oblikovanja, uporablja prvorazredne surovine, brez dodajanja toksičnih, škodljivih ali tveganih primesi. Veliko izdelkov je že   površinsko obdelanih tako, da voda na njih ne zastaja in so enostavni za čiščenje.

V osnovni ponudbi lahko izbirate med izdelki,kjer so cene po kosu omejene,vendar lahko vgradimo elemente po vašem izboru z doplačilom.

KERAMIKA

Naročniki si lahko sami izberejo keramične ploščice.V osnovni ponudbi so cenovno zajete ploščice do cene 15€ /m2 z ddv.Vključeno je polaganje ploščic z vsemi pripadajočimi deli razen laserskega rezanja.V mokrih prostorih je vključeno tudi izdelava hidroizolacije z elastičnimi premazi.

OGREVANJE

Odločili smo se ,da v vsako EKO montažno hišo  že v osnovno ponudbo pri varianti KLJUČ namestimo PLOSKOVNI  način ogrevanja z Toplotno črpalko.

Talno   ogrevanje enakomerno porazdeli prijetno toploto po prostoru in ustvarja zdravo klimo. Ker deluje pri nižjih temperaturah kot konvencionalni sistemi ogrevanja, lahko takšno ogrevanje prihrani do 12% pri stroških energije.  Dolgoletne izkušnje strokovnjakov  na področju ogrevanja in hlajenja vam v vaši hiši omogočijo prijetno bivanje in ugodno klimo.  Strokovnjaki pogosto priporočajo temperaturno regulacijo ploskovnih sistemov, saj se lahko uporabljajo preko celega leta, poleti s preklopom na način hlajenja z uporabo hladne vode v talnih ceveh namesto tople vode.Opcijsko se zato lahko vi tudi odločite za tak sistem.

Talno ogrevanje sestavljajo cevi ,ki so položene na sistemske izolativne plošče in inox razdelilec ki je nameščen v podometno omarico.Sistem talnega ogrevanja priklopimo  na okolju prijazno toplotno črpalko,  katera omogoča opcijsko tako ogrevanje kot hlajenje. Moderni krmilni sistemi so še posebej koristni, ko gre za varčevanje z energijo.Tako  lahko kombinirate sistem ploskovnega ogrevanja z  inteligentnimi krmilniki, s katerimi se opravi  nastavitev temperature vsakega prostora v skladu z njegovo uporabo.  Na ta način talno ogrevanje prinaša vrhunsko udobje v vaš novi  dom.

PARKET

Zaradi talnega ogrevanja se priporoča polaganje gotovega kvalitetnega  oljenega ali lakiranega parketa po izbiri naročnika v vrednosti parketa in letvic do vrednosti 25€/m2.

Povpraševanje

Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!