KONSTRUKCIJSKI SISTEMI

KONSTRUKCIJSKI SISTEMI PRILAGOJENI NIZKOENERGETSKIM STANDARDOM

Med dobre nizkoenergijske hiše štejemo tiste objekte, katerih potrebna toplota za ogrevanje stavbe znaša med 15 kWh/m2 a in 25 kWh/m2 a. Za izpolnjevanje standarda zelo dobrih nizkoenergijskih hiš, je najboljša odločitev gradnja montažne hiše, katerih stene (predvsem zunanje) dosegajo visoke standarde glede toplotne prevodnosti. Zato  je potrebno zagotoviti zadostno toplotno izolacijo ovoja hiše vključno s pravilno izbiro in kakovostno vgradnjo stavbnega pohištva-troslojna okna.  Sočasno je potrebno minimizirati tudi ventilacijske izgube, kar dosežemo z vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Le-ta zagotavlja stalen dotok svežega in predhodno ogretega zraka v prostore. Zaradi majhne potrebe po toploti za ogrevanje, se večina hiš ogreva preko talnega  ali stenskega ogrevanja. Hiše, ki se uvrščajo v razred zelo dobrih nizkoenergijskih hiš so upravičene do nepovratnih finančnih spodbud s strani Eko sklada RS

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=95

Nizkoenergetska gradnja je gradnja, ki je ekonomična. Zagotovo si namreč nihče ne želi bivati v hiši, ki je energetsko potratna. Prihranek pri energiji nam nizkoenergetske hiše omogočajo predvsem z izbiro sodobnih gradbenih materialov, ki imajo primerno toplotno prevodnost oziroma zagotavljajo izolacijo, ki temeljito zmanjša višino stroškov za zimsko ogrevanje in  z pomočjo senčenja tudi manjše stroške za poletno hlajenje.

Povpraševanje

Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!