Konstrukcijski sistemi

KONSTRUKCIJSKI SISTEMI PRILAGOJENI NIZKOENERGETSKIM STANDARDOM

Med dobre nizkoenergijske hiše štejemo tiste objekte, katerih potrebna toplota za ogrevanje stavbe znaša med 15 kWh/m2 a in 25 kWh/m2 a. Za izpolnjevanje standarda zelo dobrih nizkoenergijskih hiš, je najboljša odločitev gradnja montažne hiše, katerih stene (predvsem zunanje) dosegajo visoke standarde glede toplotne prevodnosti. Zato  je potrebno zagotoviti zadostno toplotno izolacijo ovoja hiše vključno s pravilno izbiro in kakovostno vgradnjo stavbnega pohištva-troslojna okna.  Sočasno je potrebno minimizirati tudi ventilacijske izgube, kar dosežemo z vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Le-ta zagotavlja stalen dotok svežega in predhodno ogretega zraka v prostore. Zaradi majhne potrebe po toploti za ogrevanje, se večina hiš ogreva preko talnega  ali stenskega ogrevanja. Hiše, ki se uvrščajo v razred zelo dobrih nizkoenergijskih hiš so upravičene do nepovratnih finančnih spodbud s strani Eko sklada RS

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=95

Nizkoenergetska gradnja je gradnja, ki je ekonomična. Zagotovo si namreč nihče ne želi bivati v hiši, ki je energetsko potratna. Prihranek pri energiji nam nizkoenergetske hiše omogočajo predvsem z izbiro sodobnih gradbenih materialov, ki imajo primerno toplotno prevodnost oziroma zagotavljajo izolacijo, ki temeljito zmanjša višino stroškov za zimsko ogrevanje in  z pomočjo senčenja tudi manjše stroške za poletno hlajenje.

NIZKOENERGIJSKI KONSTRUKCIJSKI SISTEMI

47a01afe-7d55-4ad5-8ac3-1df2a32c8794

KONSTRUKCIJA SISTEMOV V PRITLIČNI HIŠI

PRITLIČNA HIŠA
Variante zunanjega zidu
Termo Standard Termo XXL
ZUNANJA STENA
Fasada Acryl / RolloAcryl 2 mm 2 mm
Lepilo 3 mm 3 mm
Fasadna mrežica 1 mm 1 mm
Mineralna volna 150 mm 150 mm
OSB 10 mm 12 mm
Leseni okvir zapolnjen z mineralno volno 150 mm 150 mm
Mineralna volna 150 mm 150 mm
Parna zapora 0.25 mm 0.25 mm
OSB 10 mm 12 mm
Mavčno vlaknena plošča 12,5 mm - - -
Inštalacijska ravnina zapolnjena z mineralno volno - - - 50 mm
OSB - - - 12 mm
Mavčno vlaknena plošča - - - 12,5 mm
Skupna debelina stene 340 mm 404 mm
Skupna debelina izolacije 300 mm 350 mm
Energetski razred A A+
Koeficient termične prevodnosti 0,12 W/m2K 0,10 W/m2K
NOTRANJA PREDELNA STENA
Mavčno vlaknena plošča 12,5 mm 12,5 mm
OSB 10 mm 10mm
Leseni okvir zapolnjen z mineralno volno 100mm 100 mm
Mineralna volna 100 mm 100 mm
OSB 10 mm 10 mm
Mavčno vlaknena plošča 12,5 mm 12,5 mm
Skupna debelina zidu 145 mm 145mm
STREŠNA KONSTRUKCIJA
Mavčno vlaknena plošča 12,5 mm 12,5 mm
Kovinska konstrukcija 50 mm 50 mm
Parna zapora 0.25 mm 0.25 mm
Mineralna volna 300 mm 350 mm
Skupna debelina konstrukcije 362 mm 412 mm
Skupna debelina izolacije 300 mm 350 mm
Energetski razred A A+
Koeficient termične prevodnosti 0,12 W/m2K 0,10 W/m2K

KONSTRUKCIJA SISTEMOV V NADSTROPNI HIŠI

NADSTROPNE IN MANSARDNE HIŠE
Variante zunanjega  zidu
Termo Standard Termo XXL
ZUNANJA STENA
Fasada Acryl / RolloAcryl 2 mm 2 mm
Lepilo 3 mm 3 mm
Fasadna mrežica 1 mm 1 mm
Mineralna volna 150 mm 150 mm
OSB 10 mm 12 mm
Leseni okvir zapolnjen z mineralno volno 150 mm 150 mm
Mineralna volna 150 mm 150 mm
Parna zapora 0.25 mm 0.25 mm
OSB 10 mm 12 mm
Mavčno vlaknena plošča 12,5 mm - - -
Inštalacijska ravnina zapolnjena z mineralno volno - - - 50 mm
OSB - - - 12 mm
Mavčno vlaknena plošča - - - 12,5 mm
Skupna debelina stene 338 mm 404 mm
Skupna debelina izolacije 300 mm 350 mm
Energetski razred A A+
Koeficient termične prevodnosti 0,12 W/m2K 0,10 W/m2K
NOTRANJA PREDELNA STENA
Mavčno vlaknena plošča 12,5 mm 12,5 mm
OSB 10 mm 10 mm
Leseni okvir zapolnjen z mineralno volno 100 mm 100 mm
Mineralna volna 100 mm 100 mm
OSB 10 mm 10 mm
Mavčno vlaknena plošča 12,5 mm 12,5 mm
Skupna debelina stene 145 mm 145 mm
STROP- STREŠNA KONSTRUKCIJA
Mavčno vlaknena plošča 12 mm 12 mm
Kovinska  konstrukcija 50 mm 50 mm
Paropropusna folija 0.25 mm 0.25 mm
Mineralna volna 300 mm 350 mm
Skupna debelina stropa 362 mm 412 mm
Skupna debelina izolacije 300 mm 350 mm
Energetski razred A A+
Koeficient termične prevodnosti 0,12 W/m2K 0,10 W/m2K
MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA
Estrih 50 mm 50 mm
Hidroizolacija 3mm,termoizolacija 50mm in 30 mm z cevmi za talno ogrevanje 80 mm 80 mm
OSB 18 mm 18 mm
Lesena konstrukcija 240 mm 240 mm
Mineralna volna 150 mm 150 mm
Kovinska konstrukcija 50 mm 50 mm
Parna zapora 0.25 mm 0.25 mm
Mavčno vlaknena plošča 12 mm 12 mm
Skupna debelina medetažne konstrukcije brez izolacije in estriha 300 mm 300 mm

PREDELNE STENE IN MEDETAŽNE KONSTR.

PREDELNA STENA

Optimizirane za najboljši učinek v prostoru, debeline od 160 mm, izolirane z debelim slojem izolacije (mineralna volna), zaprta z mavčno vlakneno ploščo. Take predelne stene zadovoljujejo najvišje  standarde kakovostnega bivanja.  Individualno lahko izberete predelno steno z izredno zvočno ojačano opcijo, debeline 210mm ter izolacijo 160 mm (ni v osnovni ponudbi na ključ) in zaključeno z mavčno vlakneno ploščo ali  opcijsko z apnenim ali glinenim ometom.

MEDETAŽNA PLOŠČA

Osnovni konstrukcijski element med etažami je lesena konstrukcija 240 mm z izolacijo mineralno volno 150 mm z vsemi potrebnimi elementi ,spodaj zaprto z mavčno ploščo ali opcijsko z apnenim ali ilovnatim ometom. Na zgornjem delu najprej zaprto z OSB 18 mm ploščo in cementnim estrihom v katerem so cevi talnega ogrevanja. Na vrhu talna obloga parket , keramika (že v osnovni ponudbi) ali vaša individualna odločitev.Skupna debelina tako znaša 353 mm.

STREHA in STROP

Streha je eden najpomembnejših elementov naših hiš, bodisi dvokapna bodisi ravna, nagnjena ali pohodna, vedno ji posvečamo posebno pozornost, tako pri obliki, kot uporabi. Dvokapnice s pravilno orientacijo nastavljamo soncu in nudimo prostor sončnim kolektorjem ter fotovoltaiki, že v fazi idejnega projektiranja, če so take želje naročnika. Debelina stropa je 412 mm.Skupna debelina izolacijskega materiala mineralne volne je 350mm. S tem dobimo Koeficient toplotne prevodnosti 0,10 w/m2K.

GRADNJA EKO MONTAŽNE HIŠE

Tudi sektor gradbeništvo je podvržen naprednim tehnologijam  in velikokrat  stremi za tem ,da so gradbeni materiali  predvsem  enostavni za uporabo ne glede kaj ti materiali vsebujejo,ali kakšna je paroprepustnost le teh. Poleg tega se težje  razgradijo in lahko zaradi vsebnosti dodatkov tudi sevajo in oddajajo emisije snovi v  življenjski prostor družine.

Enako velja tudi pri  proizvodnji klasičnih  cementnih ometov, kjer  se  porabi bistveno več energije kot pri izdelavi ekoloških apnenih ali ilovnatih materialov. V ceni izdelka niso vračunane trajne obremenitve okolja, ki jih povzroča proizvodnja in recikliranje.

Seveda pa gradnja z naravnimi materiali zahteva tako več časa kot tudi  znanja, vendar bo uporaba ekoloških gradiv  kot sta apno in ilovica v prihodnosti postala nujnost in glavna alternativa razvoja. To je samo posledica ozaveščanja ljudi in njihove zahteve po sobivanju z naravnimi materiali.

Medtem ko izkušnje bivanja v zidanih objektih, zgrajenih v zadnjih desetih letih, kažejo, da so stanovanja in hiše preveč suhe ali pa zaradi hitenja z vselitvijo, ko se stene dovolj ne posušijo, preveč vlažne. Posledica je plesen v novem objektu, ki si je nihče ne želi.V montažnih objektih se z tem problemom ne srečujemo.

Objekti dograjeni z naravnimi ekološkimi materiali koz so  apno, ilovica ali glina že v osnovi ustvarijo prijetno in udobno bivalno klimo tudi z izravnavanjem vlage v prostoru.Prav tako v njih ni primesi, ki bi škodovale zdravju, kar za sintetične materiale in dodatke, ki jih najdemo določenih  v sodobnih gradivih, ne moremo trditi.

Vse sestavine ekoloških gradiv so pri pridobivanju, pridelavi in predelavi podvržene ekološkim in etičnim standardom. V njih ne boste našli nobenih pesticidov, fungicidov ali podobnega.

Pomembna je tudi možnost ponovne uporabe recikliranega ilovnati ometa, ki ga lahko  ponovno uporabimo kot omet, ter kazeinske barve, ki niso nevarne  za ljudi tudi ,če pride do zaužitja.

Z ekološko naravno gradnjo bomo presegli trenutno učinkovitost ter kratkoročno bolj ugodno  finančno stran, in se bolj posvetili dolgoročnim efektom, ki jih ekološka gradnja omogoča in se zavedali pomena življenja kot vrednote. Z tem bodo ustvarjeni pogoji za zdravo in prijetno bivalno okolje.

EKOLOŠKI APNENI IN ILOVNATI OMETI

APNENI OMET

Kot smo že uvodoma dejali, smo prvi ponudnik montažnih hiš, kjer ima naročnik možnost ,da se individualno odloči, da izbere namesto notranje mavčne plošče , ekološki apneni ali ilovnati omet za biološko gradnjo.  Sestavili  smo sistem in celovit postopek  za ročno ali strojno vgradnjo ekološkega notranjega apnenega ali ilovnatega ometa na  OSB ploščo.

Apneni omet je ekološki, trpežen, dezinfekcijski in odporen proti vlagi. Ena izmed pozitivnih lastnosti apnenega ometa je, da so dobro paropropustni in imajo zelo dobro sposobnost vpijanja(3kg/m2) ter uravnavanja vlage. Tako delujejo kot neke vrste regulatorji vlage. Difuzijska odprtost omogoča uravnavanje ustrezne vlažnosti v prostoru, saj je vlaga razporejena po vsej površini apnenega ometa. Površina za sušenje je tako bistveno povečana in stena je zelo hitro suha, saj vlaga iz ometa pri suhem zraku v prostoru izhlapeva v okolico. Zaradi alkalnosti materiala apna  (pH10-13)  preprečuje nastajanje zidne plesni, saj le te potrebujejo za svojo rast  alkalnost pH 4 – 6. Še posebej apnene barve s svojim visoko alkalnim in dezinfekcijskim delovanjem odganjajo plesni in glive in tako kot v naravi tudi plesni na zidovih ne marajo apna. Zato se je skozi zgodovino apneni belež izkazal za zelo zdravo rešitev.

Pri tem je pomembno, da je tudi površinska obdelava izdelana iz paroprepustnih zaključnih slojev npr. ekološka apnena barva in apnena izravnalna masa.

ILOVNATI OMETI 

Ilovica je zaradi dostopnosti in trdnosti po sušenju najstarejši znani gradbeni material. V naravi je pogosto prisotna v različnih kremenovih in flišnih plasteh. V prizadevanjih po bolj naravnem bivanju se je z natančnim izborom ilovice in mešanjem različnih kremenovih frakcij ter naravnih vlaken pridobili sodoben in vsestransko uporaben material, ki zaradi svojih lastnosti in sestave ključno prispeva k zdravemu bivalnemu okolju. Ilovica namreč odlično uravnavava vlago v prostoru in zaradi velike vsebnosti negativnih ionov ter silicijevih soli pozitivno vpliva na naše počutje.

ILOVNATE BARVE

Odličen pokrivni premaz v notranjih prostorih  na vseh ilovnatih ometih je se lahko uporablja ilovnata barva . Ilovnata barva vsebuje rastlinski kazein (rastlinska beljakovina) in belo glino, ki predstavlja vezivo. S kombinacija obeh veziv se doseže visoko trdnost premaza in ustvari žametno-mat videz površine. Prah, ki se meša z vodo je  skoraj brez vonja. Barva je antistatična, zelo difuzivna, enostavna za uporabo in strukturiranje, zelo dobro pokrivna in  mat. Možen je večkraten nanos. Ne vsebuje konzervansov ali veziv iz umetnih smol.

ZAKLJUČEK

Pomembnejša od fasadne izolacije, ki je lahko grafitni stiropor , mineralna volna, konopljina izolacija ali katerokoli drugi izolativni material, je poudarek na notranjih delih stanovanjske hiše ,saj to predstavlja naš bivalni prostor. In če govorimo o resnični  kvaliteti bivanja, potem se  vprašajmo ,kaj predstavlja naš bivalni prostor in z kakšnimi materiali sobivamo.

V  10 letni raziskavi so  ugotovili ,da  se je kakovost bivanja  povečala za 30 % v objektih z apnenimi ometi, apnenimi izravnalnimi masami in apnenimi barvami. Apneni omet je poleg ilovice, lesa in kamna najbolj naravni material, saj ga v gradbeništvu uporabljajo že na tisoče let; našli so ga celo v egipčanskih piramidah.  Vsebuje  samo apno, pesek in vodo.

Zato dajemo možnost individualne odločitve našim naročnikom za ekološko neoporečne materiale kot sta apno in ilovica.

ENERGETSKE REŠITVE

TOPLOTNE ČRPALKE

Vedno topel dom in velik prihranek stroškov z toplotno črpalko

Toplotna črpalka vam bo zagotovila najvišjo raven udobja in hkrati prihranila velik del stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode. Kadar hišo ogrevate s toplotno črpalko, najprej opazite enakomerno in prijetno tople prostore, ne glede na uro in dan, skozi celo zimo. Tople vode je vedno dovolj, saj jo toplotna črpalka greje v velikem grelniku, na visoko temperaturo skozi celo leto. Kljub visokemu udobju pa so stroški ogrevanja občutno nižji v primerjavi s klasičnimi viri ogrevanja, kot so plin, kurilno olje ipd.

Toplotna črpalka za proizvodnjo toplote za ogrevanje, pripravo tople vode ali hlajenje uporabi obnovljivo energijo iz kateregakoli toplotnega izvora z minimalnimi obratovalnimi stroški. Investicija v toplotno črpalko se v vaši nepremičnini izplača relativno hitro, kar prispeva k ekonomičnosti, kot tudi k čistejšemu okolju. Pravilno dimenzioniranje in zasnova sistema, sta odločilna dejavnika za maksimalne prihranke in naši strokovnjaki vam pri tem svetujejo, da boste z investicijo v toplotno črpalko dobili najboljši učinek. Toplotna črpalka skoraj ne potrebuje vzdrževanja, je priročna in varna rešitev. V opcijski ponudbi  je predvidena toplotna črpalka zrak-voda.

TALNO OGREVANJE

Ploskovna oblika ogrevanja, med katere spada talno gretje , je eden najbolj zdravih načinov ogrevanja v stanovanjskih prostorih. Gre za nizkotemperaturni sistem, katerega prednost je enakomerna porazdelitev toplote po vsej površini.Ker ni vročih virov toplote, kot so denimo radiatorji, ni prisilnega kroženja zraka, ta se manj izsušuje in manj je dvigovanja prahu. Način oddajanje toplote pri talnem ogrevanju je bistveno drugačen kot pri radiatorskem ogrevanju. Vir toplote v tleh oddaja to estrihu, ta pa nato skoraj vso toploto s sevanjem v prostor. Ker je grelna površina razmeroma velika, je temperatura tal lahko nižja in sicer od 26 do 28 °C. Maksimalna za zdravje dopustna temperatura tal znaša 29 °C.  Pri tleh so temperature najvišje in proti stropu padajo.

Če z roko otipamo ogreta tla, dejansko ne čutimo, da so topla, temveč da niso hladna. Pri talnem gretju dosežemo enako bivalno ugodje pri za stopinjo do dve nižji temperaturi prostora, kar pomeni tudi do dvanajstodstotni prihranek energije. Talno ogrevanje je nizkotemperaturen način ogrevanja, kot smo prej že tudi omenili  in zato  v kombinaciji s toplotno črpalko predstavlja najbolj energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja v nizkoenergetskih hišah.

REKUPERACIJA

Za rekuperacijo se uporabljajo centralne ali lokalne naprave.

Centralna rekuperacija

Rekuperacija je proces vračanja toplote v stavbo. Rekuperacija se odvija v rekuperatorju klimatske naprave. V njem se energija onesnaženega  prostorskega zraka prenese na svež zunanji zrak, ki prihaja v prostor.  Tako v hišo  pride svež zrak na katerega se je prenesla energija odpadnega zraka. Iz hiše pa se izloči  odpadni zrak, kateremu se je odvzela toplotna energija.Se pravi ,da prezračevalni sistem z rekuperacijo izkorišča toploto odpadnega zraka in z njo preko izmenjevalca (rekuperatorja) ogreva sveži vpihani zrak.  Rekuperacija na ta način delno niža potrebo po dogrevanju.

Centralne prezračevalne naprave npr.Blauberg predstavljajo odličen izkoristek toplotnega izmenjevalca, tiho delovanje, majhno porabo električne energije in visoko zmogljivost pretoka zraka. Centralne naprave so primerne za hiše večjih ali manjših površin, vikende ali stanovanja. Razvod centralnega prezračevalnega sistema je izveden z antistatičnimi in antibakterijskimi cevmi, zamreženimi s srebrnimi ioni, kar dolgoročno zagotavlja varno in zdravo uporabo ter bivalno klimo brez onesnaževalcev.

Razvili smo še en dodaten sistem za centralno rekuperacijo zraka z zajemom čistega  zunanjega zraka iz okolice in ga  stemperiramo na konstantno temperature zemlje cca 11 stopinj celzija z pomočjo določene dolžine položene cevi v zemljo. Z tem sistemom  poleti privarčujemo energijo za hlajenje ter pozimi za ogrevanje.

Lokalna rekuperacija

Lokalne prezračevalne naprave npr.Blauberg izkoriščajo svojo kompaktnost, učinkovitost toplotnega izmenjevalca in sposobnost odvajanja vseh onesnaževalcev iz vašega bivalnega okolja. Kot idealna rešitev se izkažejo v stanovanjih, vikendih, hišah ali v zgolj enemu prostoru, saj je njihova namestitev enostavna in hitra, kljub temu pa dosežemo želeno udobje oziroma optimalno mikroklimo.

FOTOVOLTAIKA

Sončna energija je eden izmed najpomembnejših obnovljivih virov energije, katere moč in razsežnost sta skoraj neomejeni. Zato jo v EKO montažnih  hišah lahko izkoriščamo tudi za pridobivanje električne energije. Tako pridobljena električna energija, ki jo pridobivamo s pomočjo fotovoltaičnih modulov, pripomore k trajnostni oskrbi z električno energijo in pri tem ne obremenjuje okolja. Razvija se v inovativen, trajnostno naravnan način pridobivanja energije.

Takšno elektriko pojmujemo kot »zeleno« elektriko, zato je s strani Evropske unije predpisano, da mora vsaka država članica Evropske unije do leta 2020 proizvesti vsaj 12% t.i. zelene elektrike. Tem smernicam sledimo tudi mi  ter svojim naročnikom omogočamo, da aktivno sodelujejo pri globalnem projektu pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov in brez neželenega obremenjevanja okolja.

PRETVORBA SONČNE ENERGIJE V ELEKTRIČNO

Sončne celice za elektriko pretvarjajo svetlobno sončno energijo. To imenujemo fotovoltaika. Sončna celica deluje tudi v slabem vremenu in pozimi, le da je takrat pridobljena elektrika iz sonca skromnejša kot v lepem vremenu. Sončne celice so izdelane v različnih tehnologijah. Najbolj uporabljane so monokristalne sončne celice in polikristalne sončne celice. V zadnjem času so v velikem vzponu amorfne sončne celice.

Ko namestimo  fotovoltaičnih module na streho hiše govorimo, da imamo  domačo sončno elektrarno, ki je priklopljena na lokalno električno omrežje, pri čemer odvečno električno energijo oddajamo v omrežje ter po potrebi električno energijo tudi jemljemo iz omrežja. Elektrika iz sonca, ki jo tvorijo sončne celice  v solarnih sistemih, se lahko proizvaja tudi le za lastne potrebe. V tem primeru solarni sistem ni vezan na javno omrežje. Ker pa elektriko iz sonca rabimo tudi takrat, ko sončne celice ne proizvajajo elektrike ali pa jo proizvajajo premalo, je solarni sistem zasnovan tako, da elektriko iz sonca shranjujejo v solarnih akumulatorjih. Te solarne sisteme imenujemo otočni ali samostojni solarni sistemi.

SISTEM DELOVANJA

Fotovoltaični moduli proizvajajo enosmerni električni tok, ki se v razsmerniku pretvori v izmenični tok, primeren za oddajo v omrežje in uporabo v gospodinjstvih. Z vgradnjo fotovoltaičnega sistema lahko EKO montažna hiša postane energetsko samozadostna  ali tudi plus energijska hiša.  Takšna hiša lahko deluje brez vsake pomoči zunanjih fosilnih goriv in ustvari celo več energije, kot jo potrebujemo za lastne potrebe.

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA

Kot v vseh drugih primerih tehnološko zahtevnejših rešitev, našim naročnikom tudi v primeru izvedbe fotovoltaike nudimo vso potrebno projektantsko svetovanje in izvedbo projektov s strani strokovnjakov, prav tako pa poskrbimo tudi za pravilno dimenzioniranje strehe in strešne konstrukcije ter dejansko izvedbo celotnega sistema fotovoltaike.

PAMETNE HIŠE

PAMETNE INSTALACIJE V HIŠI

Prednostni cilj avtomatizacije v stanovanjskih hišah in poslovnih objektih  je manjša poraba energije.

Z razvojem in dostopnostjo umetne inteligence se daljša seznam koristi, ki jo že  danes omogoča pametna hiša, saj  uporabnik pridobi  večjo  udobnosti bivanja, varnosti ter manjše stroškeuporabe in vzdrževanja.

Prihranki se poznajo predvsem pri energiji, saj so senzorji bistveno  natančnejši napram  človeškim  čutilom. Kakšni pa so prihranki, je težko biti objektiven. Bistven prihranek pri energiji za ogrevanje ali za hlajenje odigrajo že zunanja senčila ,ki se avtomatsko pozimi ob sončnem vremenu dvigajo ter v poletnem času spuščajo in  poskrbijo za senčenje prostorov ter  s tem prihranijo veliko energije. Seveda pa je odvisen prihranek od kakovosti gradnje stavbe in energenta.

To pa je samo ena od možnosti varčevanje energije.

Prav tako takšna hiša omogoča tudi uporabo žičnih ali brezžičnih komunikacij ,integracijo

računalnika, telefona in interneta, ter s tem  pametna hiša poleg, da varčuje z energijo tudi

lajša življenje, poveča udobje in varnost. Možnosti so skoraj neomejene.