Energetske rešitve

TOPLOTNE ČRPALKE

Vedno topel dom in velik prihranek stroškov z toplotno črpalko

Toplotna črpalka vam bo zagotovila najvišjo raven udobja in hkrati prihranila velik del stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode. Kadar hišo ogrevate s toplotno črpalko, najprej opazite enakomerno in prijetno tople prostore, ne glede na uro in dan, skozi celo zimo. Tople vode je vedno dovolj, saj jo toplotna črpalka greje v velikem grelniku, na visoko temperaturo skozi celo leto. Kljub visokemu udobju pa so stroški ogrevanja občutno nižji v primerjavi s klasičnimi viri ogrevanja, kot so plin, kurilno olje ipd.

Toplotna črpalka za proizvodnjo toplote za ogrevanje, pripravo tople vode ali hlajenje uporabi obnovljivo energijo iz kateregakoli toplotnega izvora z minimalnimi obratovalnimi stroški. Investicija v toplotno črpalko se v vaši nepremičnini izplača relativno hitro, kar prispeva k ekonomičnosti, kot tudi k čistejšemu okolju. Pravilno dimenzioniranje in zasnova sistema, sta odločilna dejavnika za maksimalne prihranke in naši strokovnjaki vam pri tem svetujejo, da boste z investicijo v toplotno črpalko dobili najboljši učinek. Toplotna črpalka skoraj ne potrebuje vzdrževanja, je priročna in varna rešitev. V opcijski ponudbi  je predvidena toplotna črpalka zrak-voda.

TALNO OGREVANJE

Ploskovna oblika ogrevanja, med katere spada talno gretje , je eden najbolj zdravih načinov ogrevanja v stanovanjskih prostorih. Gre za nizkotemperaturni sistem, katerega prednost je enakomerna porazdelitev toplote po vsej površini.Ker ni vročih virov toplote, kot so denimo radiatorji, ni prisilnega kroženja zraka, ta se manj izsušuje in manj je dvigovanja prahu. Način oddajanje toplote pri talnem ogrevanju je bistveno drugačen kot pri radiatorskem ogrevanju. Vir toplote v tleh oddaja to estrihu, ta pa nato skoraj vso toploto s sevanjem v prostor. Ker je grelna površina razmeroma velika, je temperatura tal lahko nižja in sicer od 26 do 28 °C. Maksimalna za zdravje dopustna temperatura tal znaša 29 °C.  Pri tleh so temperature najvišje in proti stropu padajo.

Če z roko otipamo ogreta tla, dejansko ne čutimo, da so topla, temveč da niso hladna. Pri talnem gretju dosežemo enako bivalno ugodje pri za stopinjo do dve nižji temperaturi prostora, kar pomeni tudi do dvanajstodstotni prihranek energije. Talno ogrevanje je nizkotemperaturen način ogrevanja, kot smo prej že tudi omenili  in zato  v kombinaciji s toplotno črpalko predstavlja najbolj energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja v nizkoenergetskih hišah.

REKUPERACIJA

Za rekuperacijo se uporabljajo centralne ali lokalne naprave.

Centralna rekuperacija

Rekuperacija je proces vračanja toplote v stavbo. Rekuperacija se odvija v rekuperatorju klimatske naprave. V njem se energija onesnaženega  prostorskega zraka prenese na svež zunanji zrak, ki prihaja v prostor.  Tako v hišo  pride svež zrak na katerega se je prenesla energija odpadnega zraka. Iz hiše pa se izloči  odpadni zrak, kateremu se je odvzela toplotna energija.Se pravi ,da prezračevalni sistem z rekuperacijo izkorišča toploto odpadnega zraka in z njo preko izmenjevalca (rekuperatorja) ogreva sveži vpihani zrak.  Rekuperacija na ta način delno niža potrebo po dogrevanju.

Centralne prezračevalne naprave npr.Blauberg predstavljajo odličen izkoristek toplotnega izmenjevalca, tiho delovanje, majhno porabo električne energije in visoko zmogljivost pretoka zraka. Centralne naprave so primerne za hiše večjih ali manjših površin, vikende ali stanovanja. Razvod centralnega prezračevalnega sistema je izveden z antistatičnimi in antibakterijskimi cevmi, zamreženimi s srebrnimi ioni, kar dolgoročno zagotavlja varno in zdravo uporabo ter bivalno klimo brez onesnaževalcev.

Razvili smo še en dodaten sistem za centralno rekuperacijo zraka z zajemom čistega  zunanjega zraka iz okolice in ga  stemperiramo na konstantno temperature zemlje cca 11 stopinj celzija z pomočjo določene dolžine položene cevi v zemljo. Z tem sistemom  poleti privarčujemo energijo za hlajenje ter pozimi za ogrevanje.

Lokalna rekuperacija

Lokalne prezračevalne naprave npr.Blauberg izkoriščajo svojo kompaktnost, učinkovitost toplotnega izmenjevalca in sposobnost odvajanja vseh onesnaževalcev iz vašega bivalnega okolja. Kot idealna rešitev se izkažejo v stanovanjih, vikendih, hišah ali v zgolj enemu prostoru, saj je njihova namestitev enostavna in hitra, kljub temu pa dosežemo želeno udobje oziroma optimalno mikroklimo.

FOTOVOLTAIKA

Sončna energija je eden izmed najpomembnejših obnovljivih virov energije, katere moč in razsežnost sta skoraj neomejeni. Zato jo v EKO montažnih  hišah lahko izkoriščamo tudi za pridobivanje električne energije. Tako pridobljena električna energija, ki jo pridobivamo s pomočjo fotovoltaičnih modulov, pripomore k trajnostni oskrbi z električno energijo in pri tem ne obremenjuje okolja. Razvija se v inovativen, trajnostno naravnan način pridobivanja energije.

Takšno elektriko pojmujemo kot »zeleno« elektriko, zato je s strani Evropske unije predpisano, da mora vsaka država članica Evropske unije do leta 2020 proizvesti vsaj 12% t.i. zelene elektrike. Tem smernicam sledimo tudi mi  ter svojim naročnikom omogočamo, da aktivno sodelujejo pri globalnem projektu pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov in brez neželenega obremenjevanja okolja.

PRETVORBA SONČNE ENERGIJE V ELEKTRIČNO

Sončne celice za elektriko pretvarjajo svetlobno sončno energijo. To imenujemo fotovoltaika. Sončna celica deluje tudi v slabem vremenu in pozimi, le da je takrat pridobljena elektrika iz sonca skromnejša kot v lepem vremenu. Sončne celice so izdelane v različnih tehnologijah. Najbolj uporabljane so monokristalne sončne celice in polikristalne sončne celice. V zadnjem času so v velikem vzponu amorfne sončne celice.

Ko namestimo  fotovoltaičnih module na streho hiše govorimo, da imamo  domačo sončno elektrarno, ki je priklopljena na lokalno električno omrežje, pri čemer odvečno električno energijo oddajamo v omrežje ter po potrebi električno energijo tudi jemljemo iz omrežja. Elektrika iz sonca, ki jo tvorijo sončne celice  v solarnih sistemih, se lahko proizvaja tudi le za lastne potrebe. V tem primeru solarni sistem ni vezan na javno omrežje. Ker pa elektriko iz sonca rabimo tudi takrat, ko sončne celice ne proizvajajo elektrike ali pa jo proizvajajo premalo, je solarni sistem zasnovan tako, da elektriko iz sonca shranjujejo v solarnih akumulatorjih. Te solarne sisteme imenujemo otočni ali samostojni solarni sistemi.

SISTEM DELOVANJA

Fotovoltaični moduli proizvajajo enosmerni električni tok, ki se v razsmerniku pretvori v izmenični tok, primeren za oddajo v omrežje in uporabo v gospodinjstvih. Z vgradnjo fotovoltaičnega sistema lahko EKO montažna hiša postane energetsko samozadostna  ali tudi plus energijska hiša.  Takšna hiša lahko deluje brez vsake pomoči zunanjih fosilnih goriv in ustvari celo več energije, kot jo potrebujemo za lastne potrebe.

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA

Kot v vseh drugih primerih tehnološko zahtevnejših rešitev, našim naročnikom tudi v primeru izvedbe fotovoltaike nudimo vso potrebno projektantsko svetovanje in izvedbo projektov s strani strokovnjakov, prav tako pa poskrbimo tudi za pravilno dimenzioniranje strehe in strešne konstrukcije ter dejansko izvedbo celotnega sistema fotovoltaike.

Povpraševanje

Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!